kulisy zbrodniczej prywatyzacji Państwowej Stadniny w Ochabach Wielkich, i inne
Blog > Komentarze do wpisu
w 1979 r. Graczyk przeniósł się do Gdańska, wtedy kontrwywiadem wojskowym kierował Kiszczak, a Wałęsą Borusewicz i Gwiazda

Świadek potwierdził, że podczas spotkań przekazywał pieniądze "na zwrot kosztów poniesionych przez L.W." oraz na "pokrycie kosztów wyjazdu do Warszawy na spotkanie z Gierkiem". Przyznał, że jego autorstwa jest adnotacja na okazanej mu kserokopii pokwitowania o przekazaniu TW "Bolek" kwoty 1500 zł. Wcześniej zaś powiedział: "Nie otrzymywałem żadnych pokwitowań od L.W.".

http://wiadomosci.onet.pl/1872503,11,item.html

pozostaje pytanie:
- Po co emerytowany oficer Służby Bezpieczeństwa przeprowadził się w 1979 roku z żoną z Olsztyna do Gdańska?
- Czy SB i Kontrwywiad Wojskowy współpracowały ze sobą w zakresie przekazywania sobie agentów?
-
Gdzie są archiwa Kontrwywiadu Wojskowego?
- Czy jest jeszcze jakiś odważny Wildsztajn, żyd z KOR-u, skory do tego, żeby ubogacić Polaków
Listą Kapusiów Kontrwywiadu Wojskowego, którym kierował Czesław Kiszczak, zanim został Ministrem Spraw Wewnętrznych po udanej operacji Sierpień 1980?

poniedziałek, 01 grudnia 2008, kulturzentrum

Polecane wpisy